استفاده از توان فكری جوانان در مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت

صادق واعظ‌ زاده، رئيس مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: نخبگان و استعدادهای برتر بايد برای تدوین الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت برنامه‌ريزی داشته و قدم‌های خوبی را بردارند.

وی با اشاره به فداكاری‌های به‌يادماندنی دانش‌آموزان و دانشجويان در دفاع مقدس، اهميت مشاركت جوانان در ترسيم الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را خاطرنشان كرد و گفت: مجريان اين الگو در آينده، جوانان و دانشجويان امروز هستند، پس لازم است كه جوانان با فكرهای تازه و با شور و نشاط جوانی، در تدوين برنامه آينده كشور، شريك و سهيم باشند.

واعظ زاده در ادامه تصريح كرد: بر اين اساس، مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت يكی از اهداف خود را مشاركت جوانان و طرح ديدگاه‌های آنان در طراحی الگو به همراه اساتيد و دانشمندان ديده است.

رئيس مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت با تأكيد بر اينكه الگو بايد با اعتقاد به توحيد و معاد طراحی شود، خاطر نشان كرد: تفاوت اصلی الگو با مدل‌های توسعه معمول در كشورهای صنعتی در اين ديدگاه نهفته است. آنها به هيچ عنوان در مباحث توسعه خود به سعادت جامع انسان و به جهان پس از مرگ نگاه نمی‌كنند، در حالی كه ما اين جهان و جهان ديگر را در كنار هم می‌بينيم و اعتقاد به آن جهان در برنامه زندگی اين جهان ما بايد اثر بگذارد.

وی با اشاره به اينكه جوانان بايد با مفاهيم پيشرفت آشنا شوند و به توسعه مباحث آن كمك كنند، افزود: هر جوان و دانشجويی می‌تواند با در نظر گرفتن مقتضيات رشته تخصصی و علاقه خود، وارد مباحث پيشرفت شود و آن را دنبال كند.

دكتر واعظ ‌زاده در پايان به طرح شناسايی و هدايت استعدادهای برتر (طرح شهاب) كه در دوره مسئوليت وی در بنياد ملی نخبگان طراحی شد، اشاره كرد و گفت: خداوند به هر انسانی استعدادهای خاصی داده است كه بايد در دوران طفوليت شناخته و هدايت شود و بهترين راه اين كار استعداديابی دانش‌آموزان در همه مدارس كشور و به همت همه معلمان است.

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید