برگزاري پيش‌نشست دبيرخانه كنگره پيشگامان پيشرفت با طلاب جوان (واحد خواهران)

در راستاي معرفي رسالت و ماموريت مركز و ضرورت تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و همچنين آشنايي مخاطبان با كنگره‌هاي پيشگامان پيشرفت، دبيرخانه كنگره پيشگامان پيشرفت پيش‌نشستي را با حضور طلاب جوان مدارس حوزه علميه خواهران استان تهران در تاريخ 25/11/94 و در سالن همايش مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار نمود. اين نشست با همكاري دبيرخانه كنگره و معاونت پژوهشي مديريت حوزه علميه خواهران استان تهران برگزار شد و حدود 50 نفر از طلاب جوان در اين نشست حضور يافتند.

در ابتداي اين پيش‌نشست، دكتر اكبرزاده معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز و دبير كنگره پيشگامان پيشرفت ضمن بيان ضرورت تدوين الگو، به بيان چهاردهمين گام از نقشه راه و بخش هاي الگوي پايه پيشرفت پرداخت. ايشان در خصوص معاني مختلفي كه در خصوص مفهوم پيشرفت وجود دارد و عرصه هاي زندگي اشاره داشت و تمدن سازي را به مثابه نوسازی کشتی بر روی آب دانست و گفت اينگونه نيست كه اين كشتي متوقف شود و نوسازي شود بعد به حركت خود ادامه دهد بلكه در حين حركت بايد بتواند خود را ترميم و اصلاح نمايد و اين ويژگي يك تمدن پوياست. دبير كنگره با طرح اين موضوع كه علي‌رغم وجود اسناد راهبردي متعددي كه در كشور تهيه شده چه نيازي به تهيه تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است؟ به بيان ضرورت تدوين الگو و آسيب شناسي اسناد برنامه اي كشور پرداخت.

وي در بخش ديگري از سخنان خود كه اختصاص داشت به پيش نويس سند الگوي پايه پيشرفت، گفت: الگوی پایه پيشرفت در برگيرنده مباني، رسالت، آرمان، افق و تدابير است. پيش‌فرض‌هاي مبانی اسلامی پیشرفت شامل: فطرت الهی انسان، سرشت اجتماعی انسان؛ هدایت تکوینی و تشریعی الهی؛ ایمان به غیب؛ سنت­های الهی حاکم بر جوامع؛ تلازم حیات دنیوی و اخروی؛ عدالت؛ اختیار، مسئولیت و کرامت انسانی است. رسالت نظام اسلامی و ملت ایران كه به عنوان تعهد آگاهانه به حرکت در جهت آرمان ها تعريف شده است. آرمان‌ها كه ارزش‌های فرازمانی، فرامکانی و جهت دهنده پیشرفت هستند همچون: خلیفه اللهی، معرفت‌الهی، عبودیت ... . افق كه هدف‌های مطلوب و قابل حصول 50 سال پس از آغاز اجرای الگو است و تدابیر(راهبردها) هم تصمیمات کلان ( اقدامات اساسی) در جهت نیل به افق مي‌باشد. دكتر اكبرزاده، ضعف عزم عدالت در نظام تصمیم گیری؛ عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی؛ عدم کفایت تفقه در امور اجتماعی و حکومتی؛ جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد؛ نقص چرخه و نظام نوآوری (علم تا ثروت)؛ ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی؛ ترسیم ناقص فرهنگ مطلوب؛ فقدان نظریه و ابهام در مفهوم معنویت؛ ضعف نظام و حکمرانی منابع طبیعی، آب و خاک؛ ضعف خانواده محوری؛ عدم اجماع دربارة مفاهیم پایه سیاست و ضعف خطرپذیری و نوآوری را از جمله مسائل اساسي كشور دانست كه مركز در بررسي ها و مطالعات خود به آن دست يافت.

در ادامه جناب آقاي الهياري، به معرفي كنگره هاي پيشگامان پيشرفت و نحوه تعامل و مشاركت مخاطبان با دبيرخانه كنگره پرداخت و ضمن ارائه گزارشي از هشت دوره كنگره پيشگامان پيشرفت و بخش‌هاي آن، از حاضرين تقاضا كرد كه با مشاركت فعالانه در اين همايش ملي حضور يابند.

در پايان اين نشست، برخي از حاضرين سئوالات و نظراتي را در زمينه قالب تنظيم و نگارش مقالات و آثار علمي جهت ارسال به دبيرخانه؛ درخواست اطلاع‌رساني عمومي‌تر در خصوص ادبيات پيشرفت؛ ضرورت گفتمان‌سازي در خصوص الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و مفهومي‌سازي نظريه پيشرفت و تاملاتي در خصوص ضرورت انجام تجربه قبل از تبيين نظريه پيشرفت مطرح نمودند.

دیدگاه جدیدی بگذارید