برگزاري چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت در آذرماه

دکتر سیدمهدی فخرایی، دبیر کنگره پیشگامان پیشرفت اعلام کرد چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت آذرماه امسال در تهران برگزار مي‌شود. دانشجویان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان، راهبران انجمن‌های علمی و تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویان، تمامی دانشجویان و جوانان اهل قلم و بیان و صاحبان دیدگاه‌‌های راهبردی در ایده‌های اجتماعی نوین از مدعوان و مخاطبان این کنگره هستند. 

وی افزود بر اساس برنامه مشخصي، کمیته‌های چهارگانه کنگره با حضور دانشجویان فعال و مستعد و علاقه‌مند تا آذرماه، ضوابط، مقررات و مقدمات تمهیدات لازم را برای برگزاری کنگره چهارم فراهم می‌نمایند.

دیدگاه جدیدی بگذارید