سومين كنگره پيشگامان پيشرفت برگزار گردید

سومين كنگره پيشگامان پيشرفت با هدف ارتقای مشارکت و نقش آفرینی موثر جوانان و دانشجویان سراسر کشور در الگوی پیشرفت؛ پنجم ارديبهشت ماه 91 در مجموعه فرهنگي – اداري ولايت برگزار شد. در این کنگره حدود یک هزار تن از دانشجویان و جوانان سراسر کشور شامل دانشجويان تحت پوشش بنياد ملي نخبگان، راهبران انجمن هاي علمي و تشكلها و كانون هاي دانشجويي، دانشجويان و جوانان اهل قلم و بيان و صاحبان ديدگاه هاي راهبردي و ايده هاي اجتماعي نوين حضور یافتند. بنا بر اعلام ستاد برگزاري کنگره بیش از 673 مقاله و نوشتار كوتاه و وبلاگ و آثار تصويري(فیلم کوتاه، پویا نمایی و چندرسانه ای) از طریق الکترونیکی به وبگاه سومين كنگره پيشگامان پيشرفت ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری 83 مقاله برگزیده در چهار نشست تخصصی با موضوعات نقش و جايگاه جوانان در پيشرفت، چالش هاي حال و آينده جامعه، فرصت ها و راه کارهای پیشرفت و راه كارهاي ترويج و ارتقای ارزش هاي انساني و اسلامي نظير آزادي، عدالت و شايسته محوري ارائه شد. همچنین در بخش آثار تصویری (فیلم کوتاه، پویانمایی و چندرسانه ای) 5 اثر و در بخش وب نوشت ها 8 اثر برگزيده شده اند. در مجموع بالغ بر 468 مقاله برتر در مجموعه آثار کنگره در قالب لوح فشرده تدوین شد و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.


انجمن‌هاي علمي دريافت كننده اعتبار
انجمن علمي – دانشجويي اقتصاد دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار
انجمن علمي – دانشجويي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
انجمن علمي – دانشجويي علوم اجتماعي دانشگاه مازندران
جایزه اهدایی: اعطای ده میلیون ریال کمک هزینه جهت هزینه کرد در برنامه های علمی و فرهنگی در زمینه پیشرفت، لوح تقدیر و تندیس کنگره
نشريات برگزيده دانشجويي در سومين كنگره پيشگامان پيشرفت
نشريه راهبرد از دانشگاه تهران
نشريه روايت از دانشگاه خوارزمي
نشريه طنين روان از دانشگاه تبريز
نشريه آستانه از دانشگاه شهيد بهشتي
نشريه هاي سياستنامه و نگرش جغرافيايي از دانشگاه فردوسي مشهد
نشريه دريچه از دانشگاه الزهرا(س)
نشريه پارسه از دانشگاه شيراز
نشريه نيم نگاه از دانشگاه يزد
نشريه مهاجر از دانشگاه صنعتي شريف
نشريه كليد از دانشگاه ولايت ايرانشهر

انجمن هاي علمي دانشجويي ميهمان ويژه سومين كنگره پيشگامان پيشرفت
انجمن هاي علمي دانشجويي مديريت و اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
انجمن هاي علمي دانشجويي معماري و بيوتكنولوژي دامپزشكي دانشگاه شيراز
انجمن هاي علمي دانشجويي زيست شناسي و تريت بدني دانشگاه شهيد بهشتي
انجمن هاي علمي دانشجويي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه اراك
انجمن هاي علمي دانشجويي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان
انجمن هاي علمي دانشجويي مشاوره دانشگاه اصفهان
انجمن هاي علمي دانشجويي علوم باغباني و ادبيات زبان فرانسه دانشگاه تبريز
انجمن هاي علمي دانشجويي علوم خاك دانشگاه يزد
انجمن هاي علمي دانشجويي روان شناسي باليني و حسابداري دانشگاه الزهرا(س)
انجمن هاي علمي دانشجويي روان شناسي دانشگاه خوارزمي
انجمن هاي علمي دانشجويي باستان شناسي و مكانيك دانشگاه تهران
انجمن هاي علمي دانشجويي باغباني دانشگاه اروميه

مقالات برگزیده از نگاه داوران
در دومین كنگره پیشگامان پیشرفت از ارائه‌دهندگان مقالات برگزیده از نگاه داوران و مقالات برگزيده از نگاه شركت كنندگان تقدیر شد. در این کنگره يك روزه، هشت نشست تخصصی برگزار گرديد که در پایان هر نشست دو مقاله به انتخاب اساتید حاضر در هيآت رئيسه نشست و یک مقاله به انتخاب شرکت‌کنندگان به عنوان آثار برتر برگزیده شدند. در ادامه اسامي صاحبان مقالات برگزيده و نيز عنوان مقاله ايشان آورده شده است.

دیدگاه جدیدی بگذارید