سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در تاریخ 21 خردادماه 99 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

به اطلاع دانشجویان جوان و محققان علاقه مند می رساند، سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در روز چهارشنبه 21 خردادماه 99 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. 
لذا علاقه مندان می توانند ضمن اعلام آمادگی جهت حضور در این کنگره علمی، با ارسال مقالات علمی خود در زمینه‌های راهبردی مرتبط با محورهای اصلی کنگره، به غنای محتوای این رویداد بزرگ علمی بیافزایید.

محورهای کنگره سیزدهم:
محور اول: گفتمان سازی
1- جوانان و گفتمان پیشرفت
2- موانع، چالش ها و ظرفیت های گفتمان سازی پیشرفت در جامعۀ ایران
3- چگونگی تبلور عزم پیشرفت در سطح ملی
4- تدابیر نوین و روزآمد  برای گفتمان سازی پیشرفت
5- تجارب ملی و جهانی در گفتمان سازی الگوها و چشم اندازهای توسعه
محور دوم: اجرا و تحقق
1- نقش جوانان در تحقق پیشرفت
2- موانع، چالش ها و ظرفیت های اجرا و تحقق الگوی پیشرفت در ایران
3- بایسته ها و الزامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اجرای الگوی پیشرفت
4- بایسته‌ها و الزامات اجرای الگو در شرایط تحریم و اوضاع نامساعد بین المللی
5- تجارب ملی و جهانی در اجرای برنامه ها و چشم اندازهای توسعه
6- زمینه های نهادی ـ ساختاری و ضمانت‏ های حقوقی لازم برای اجرای الگوی پیشرفت
7- شیوه‌ها و روش‌های پایش، بازنگری و به روزرسانی الگوی پیشرفت

وبگاه ثبت نام: 13th.kpip.ir

مهلت ارسال آثار: 29 اسفند ماه 1398

اعـلام نتـايج از طریق وبـگاه: 20 اردیبهشت ماه 1399

دیدگاه جدیدی بگذارید