ششمين جلسه حلقه فكري جوانان با موضوع "مسئله يابي پيشرفت" برگزار شد

ششمين جلسه حلقه فكري جوانان با موضوع مسئله يابي پيشرفت با حضور جمعي از دانشجويان و جوانان علاقه مند به مباحث پيشرفت برگزار گردید. در اين جلسه ادامه مباحث مطرح شده در جلسه پنجم حول موضوع "رويكرد انقلاب اسلامي به فناوري" دنبال شد.

دیدگاه جدیدی بگذارید