مادران مركز ثقل انتقال ايدئولوژي و فرهنگ

دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس در سخنراني خود در كنگره پيشگامان پيشرفت: مادران را مولدان بيولوژيكي و مركز ثقل انتقال ايدئولوژي و فرهنگ دانست.

سرکار خانم زهرا کاظمی، دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس ، چهارمین دانشجوی سخنران بود که در خصوص پدیده افزایش روزافزون ورود دختران به مراکز آموزش عالی و ابعاد این پدیده به ایراد سخن پرداخت.

وي اظهار داشت: طبق آمارهاي موجود، 53 درصد از دانشجويان در رشته های علوم انساني، 61 درصد از دانشجويان در علوم پايه، 43 درصد در كشاورزي و دامپزشكي، 13 درصد در فني مهندسي، 74 درصد در پزشكي و 75 درصد از دانشجويان مشغول به تحصیل  در گروهای هنر دانشگاهها را خانم‌ها تشکیل می دهند.

زهرا كاظمي در بخش اول سخنانش به بررسي علل افزايش روزافزون بانوان در مراكز آموزش عالي و مثبت يا منفي بودن تبعات آن پرداخت و گفت: از دلايل اصلي اين پديده، كسب مدارج علمي و تحصيلي، تحقير كارويژه‌ها و نقش‌هاي جنسيتي زنان، رقابت در شرايط نامساوي ميان خانم‌ها و آقايان براي ورود به دانشگاه با توجه به محدویت خدمت نظام وظیفه براي آقايان، فقدان مديريت و مهندسي فرهنگي اجتماعي در كشور و تغيير الگوهاي حاكم بر بازار كار (نرم‌افزاري شدن اكثر كارها) مي ‌باشند.

وي افزود: زنان به دليل دریافت مزد كمتر و انعطاف‌پذيري بيشتر و ارتباط بالاتري كه در روابط عمومي دارند ، بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته و آسان تر به  خدمت گرفته مي شوند، كه همين مي‌طلبد آنها تحصيلات عالي داشته باشند تا بتوانند وارد بازار كار شوند.

وي در بخش ديگر سخنانش به بررسي تاثيرات مثبت افزايش تحصيلات زنان پرداخت و ادامه داد: افزايش طول عمر مردان، ارتقاي سطح تحصيلي كودكان، كاهش ميزان افسردگي ميان زنان، افزايش مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي و افزايش مشاركت اجتماعي زنان را می توان از مزایای تحصیل خانم ها دانست. كاظمي همچنين نتيجه گيري كرد، هرچند تحصيلات زنان به عنوان يك مشكل مطرح مي‌شود، اما در بطن خود گره گشای بعضی مشكلات بوده  است.

اين دانشجوی دکتری مطالعات زنان تاكيد كرد: مادران مولدان بيولوژيكي جامعه هستند و مادران هستند كه مركز ثقل انتقال ايدئولوژي و فرهنگ مي‌باشند.

دیدگاه جدیدی بگذارید