چهارمین جلسه حلقه فكري جوانان برگزار گرديد

چهارمین جلسه حلقه فكري جوانان در روز سه شنبه 19 شهریور ماه 1392 در سالن همايش هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور جمعي از دانشجويان و جوانان علاقه مند به مباحث پيشرفت و با راهبری حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد عباس نبوي برگزار گردید، بر طبق برنامه از پیش تعیین شده در ابتدا یکی از شرکت کنندگان، طرح پیشنهادی خود با عتوان "هدایت و راهبری نرم محتوا در فضای مجازی" را ارائه کردند. پس از آن سایر حاضران به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص طرح ارائه شده پرداختند. در ادامه جلسه نیز جناب حجت الاسلام نبوی با انجام جمع بندی از مباحث و نظرات مطرح شده با ارائه چند سوال کلیدی از پیشنهاد دهنده طرح و حاضران دعوت کرد که بصورت جدی و ریشه ای به این موضوع مهم بپردازند. از جمله سوالات طرح شده از سوی ایشان عبارت بودند از: معنا و تعریف درست فضای مجازی در مواجهه با واقعیت های حقیقی موجود در آن چیست؟ افراد تاثیر گذار در این عرصه چه کسانی هستند؟ آیا تنها حاکمیت می تواند و می بایست نقش راهبری را در این فضا به عهده داشته باشد؟ نقش حرکت های اجتماعی در فضای مجازی چیست؟

در پایان این جلسه تصویب گردید که یک کارگروه تخصصی با عنوان فضای سایبری و با سرپرستی آقای میثم رمضانعلی تشکیل و در خصوص این موضوع فعالیت نماید

دیدگاه جدیدی بگذارید