دومين نشست حلقه فكري جوانان با موضوع «دستيابی به علم و فناوری درون زا» برگزار شد

دومين نشست حلقه فكري جوانان با موضوع «دستيابی به علم و فناوری درون زا» در تاريخ یکشنبه 31/06/92 و با سرپرستی دکتر غلامحسین رحیمی استاد دانشگاه تربيت مدرس و همكار كنگره و جمعي از اعضاي اين حلقه فكري در محل سالن همايش هاي مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار گرديد. 
در اين جلسه در ابتدا آقاي دكتر رحيمي در خصوص علم بومي سخناني را ايراد كردند و در ادامه به مقايسه خاستگاه و نتايج علوم مختلف در تمدن اسلامي و تمدن يوناني پرداخته و آن را با بيان مصداق هايي تبيين كردند. 
در ادامه ايشان مقايسه اي بين علومي همچون جبر، انتشار صوت، انكسار نور، ترازوها و علم نقشه برداري در تمدن يوناني و تمدن اسلامي، خاستگاهها و محصولات آنها انجام دادند و دانشجويان حاضر به بحث و تبادل نظر در مورد آن پرداختند.

دیدگاه جدیدی بگذارید