تاريخ هاي مهم پنجمين كنگره

1

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار

8 اردیبهشت ‌ماه 1393

2

اعلام نتايج داوري در هر بخش (از طريق وبگاه كنگره)

14 اردیبهشت ‌ماه 1393

3

زمان برگزاري کنگره

18 اردیبهشت‌ماه 1393