نشانی ستاد برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت

شماره های تماس و نشانی ستاد برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت جهت ارتباط محققان و صاحب نظران به شرح زیر است:
تلفن: 88634008-021 و 88014648-021
دورنگار: 88634008-021
نشانی: تهران، خيابان جلال آل احمد، روبروي بيمارستان شريعتي، شماره 3، كد پستي 1411734117، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ستاد برگزاری كنگره پيشگامان پيشرفت
پست الكترونيكي:‌ [email protected]