آيين نامه و کاربرگ تشکيل حلقه‌ها و کانون‌هاي تفكر ويژه جوانان

آيين نامه تشکيل حلقه‌ها و کانون‌هاي تفكر ويژة جوانان در خصوص الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت

مقدمه

به منظور بهره‌گيري از ظرفیت ­های پژوهشگران­، دانشجويان و طلاب جوان در توسعة تفكر و ايجاد و ترويج فضاي گفتماني و توليد علم در حوزه ­هاي مرتبط با پيشرفت اسلامي ايراني، حلقه‌ها و كانون‌هاي تفكر ويژة جوانان طبق ضوابط اين آئين نامه تشكيل می­گردد.

تعریف

حلقه‌های تفكر: مجموعه­ هایی داوطلبانه، غيردولتي و غیرانتفاعی هستند كه به منظور تحقق اهداف مندرج در اين آئين نامه تشكيل مي‌شوند. اين مجموعه‌ها فاقد نقش اجرايي و كاركرد سياسي هستند.

کانون­های تفکر: كانون­های تفکر متشکل از حداقل سه حلقه فکری با حوزه­های مرتبط و همراستا هستند.

اهداف

1. شناسایی و تقويت ظرفيت‌هاي فكري و علمي متخصصان و انديشمندان آيندة كشور در حوزه‌هاي مرتبط با پيشرفت اسلامي ايراني

2. تبديل موضوع «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» به مطالبة عمومي و چشم‌انداز مشترك جامعۀ نخبگاني جوان

3. گسترش فضاي بحث، تبادل نظر، تضارب آرا و گفتمان علمي در سطح دانشگاه­ها، حوزه­ های علمیه و سایر مراکز علمی در زمينه‌هاي مرتبط با پيشرفت اسلامي ايراني

4. بسترسازي براي طرح و ارائه نظرات و ديدگاه‌هاي فكري و علمي نخبگان جوان کشور در زمينه‌هاي مرتبط با پيشرفت اسلامي ايراني

5. ايجاد همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي مرتبط با الگو در سطح پژوهشگران، دانشجویان و طلاب جوان و كمك به ايجاد شبكة فراگير هم­ اندیشی.

ساختار

1.حلقه فکری از حداقل پنج دانشجو، طلبه یا پژوهشگر جوان، با انگيزه و متخصص در رشته‌های متناسب علمی که دست کم یکی از آنان دانشجو یا دانش­آموخته تحصيلات تكميلي و يا طلبة سطح سه حوزه و دارای سوابق علمی متناسب باشد تشکیل می‌گردد.

2.اعضای حلقه فکری با اکثریت آرا یک نفر را به عنوان دبیر حلقه به دبیرخانه حلقه ­های فکری مرکز معرفی مي‌نمایند.

3.امکان عضویت فعالان، نخبگان و محققانی از رشته‌های متفاوت علمی و یا کاربردی در حلقه فکری وجود دارد.

4. حداقل سه حلقه فکری با موضوعات همراستا می­ توانند یک کانون تفکر تشکیل دهند.

ضوابط شکل­گیری و فعالیت

1. دبیر حلقه فکری مشخصات و سوابق علمی اعضا و عنوان و حیطة موضوعی حلقه را از طریق تکمیل فرم آنلاین موجود در نشانی (kpip.ir) اعلام می‌نماید.

2. دبیرخانه حلقه­ های فکری مرکز، پس از بررسی درخواست و تشکیل جلسه­ای با حضور دبیر حلقه، با توجه به اولویت­های مرکز، تاسیس حلقه را به صورت موافقت اصولی به مدت سه ماه اعلام می نماید.

3. پس از سه ماه و برگزاری حداقل چهار جلسۀ حلقه فکری، مرکز الگو در صورت صلاحدید، موافقت قطعی خود را با تشکیل حلقه طی حکمی که در آن نام همۀ اعضای حلقه آمده است، براي يك دورة یک ساله اعلام می­نماید.

4. پس از اتمام دوره یک­ساله حلقه فکری و فعالیت مستمر آن، گواهی انجام فعالیت حلقه فکری برای اعضا صادر خواهد شد.

5. تمديد فعالیت حلقه فکری پس از ارزيابي عملكرد یک ساله آن بلامانع است.

6. حلقه‌ها و کانون­های تفکر موظفند به برگزاری جلسات منظم و مستمر با حضور اعضای خود اقدام نمایند. عدم فعالیت متناسب به مدت بیش از سه ماه، به انحلال حلقه منجر خواهد شد.

7. دبیر هر حلقه باید زمان و مکان دقیق برگزاری هر جلسه را قبلا از طریق تلفن یا ایمیل به دبیرخانه حلقه ­های فکری مرکز اعلام نماید.

8. استفاده از امکانات دستگاه‌های غیردولتی یا دولتی، منوط به موافقت دستگاه، برای پیشبرد اهداف حلقه فکری يا كانون تفکر بلامانع است.

9. دبیرخانه حلقه­های فکری مرکز می‌تواند ضمن هماهنگی با دبیران حلقه‌ها و كانون‌های تفکر، به برگزاری جلسات و برنامه‌های مشترک اقدام نماید.

10. موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسات حلقه‌ها و کانون‌ها و نیز نتایج مذاکرات و دستاوردهای مربوط در صورت تناسب در وبگاه مرکز منعکس خواهد شد.

11. دبیرخانه حلقه­های فکری پایش پیوستة فعالیت هر حلقه و کانون تفکر را بر عهده خواهد داشت.

12. عضویت و مدیریت حلقه‌های فکری و كانون‌های تفکر افتخاری است.

 

ج- امتیازات

1- قدردانی از حلقه‌ها و کانون‌های برتر در کنگره‌ پیشگامان پیشرفت با اهدای لوح تقدیر، تندیس، پاداش نقدی و ... .

2- ارائه گواهی انجام فعالیت حلقه فکری پس از اتمام دوره یک­ساله.

3- ارجاع دستاوردهای ممتاز حلقه‌ها و کانون‌های تفکر به اندیشکده‌های مربوطه و دست­ اندرکاران طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

4- دعوت از اعضای فعال حلقه‌ها و کانون­های تفکر به عنوان مهمان ویژه کنگره­ ها و کنفرانس های سالانه مرکز و نیز برخی از نشست­های مرتبط با موضوع فعالیت حلقه فکری.

5- پرداخت هزینه پذیرایی نشست حلقه‌ها و کانون­های تفکر که در خارج از مرکز الگو برگزار می شوند (طبق مصوبات مرکز).

6- پرداخت حق الزحمه اساتید مدعو هر یک از حلقه‌ها و کانون‌های تفکر (طبق مصوبات مرکز).

7- چنانچه حلقه ­های فکری برای سایر فعالیت­های مرتبط با وظایف خود نیاز به تامین هزینه داشته باشند، با هماهنگی و موافقت قبلی دبیرخانه حلقه­ های فکری امکان­پذیر است.

 

د- وظایف حلقه‌ها و کانون­های تفکر

1- اطلاع ­رسانی قبلی در خصوص زمان و مکان دقیق برگزاری جلسات حلقه‌ها و کانون‌های تفکر به دبیرخانه حلقه­ های فکری جهت حضور احتمالی نمایندۀ دبیرخانه در نشست.

2- اطلاع رسانی موثر و فراگیر جلسات حلقه فکری برای مخاطبان مربوطه.

3- برگزاری منظم جلسات و ارسال گزارش مکتوب و مستندات برگزاری هر جلسه حلقه فکری (صورتجلسه، عکس و...) توسط دبیر حلقه به دبیرخانه حلقه ­های فکری.

4- اطلاع­ رسانی قبلی در خصوص زمان حضور استاد مدعو در جلسات حلقه فکری و ارسال اطلاعات ایشان به دبیرخانه حلقه­ های فکری.

5- مستندسازی مباحث و موضوعات مربوط به حلقه فکری و ارسال آن به دبیرخانه حلقه ­های فکری به صورت هر سه ماه یکبار

6- ارائه گزارش کار حلقه‌ها و کانون های تفکر برگزیده در کنگره‌ پیشگامان پیشرفت در صورت درخواست مرکز.

 

مشخصات فردی دبیر حلقه / کانون تفکر
مشخصات اعضای حلقه / کانون تفکر
ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیتلفن همراهایمیل
برنامه زمان بندی حلقه / کانون تفکر
تاریخ شروع جلساتتاریخ اتمام جلساتنحوه‌برگزاری‌جلسات*مکان برگزاری جلسات