اخبار

1393/09/11

 برنامه زمان‌بندی ارائه شفاهی مقالات، نوشتارها و پایان نامه‌های منتخب در ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت منتشر شد. لطفا جهت مشاهده برنامه زمان‌بندی اينجا را...

1393/09/09

فهرست مقالات و نوشتارهاي منتخب جهت ارائه شفاهي در ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت منتشر شد. لطفا جهت مشاهده فهرست مقالات ارائه شفاهي اينجا را كليك نماييد.

1393/09/09

فهرست مقالات و نوشتارهاي پذيرفته شده جهت انتشار در لوح فشرده مجموعه چكيده آثار ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت منتشر شد. لطفا جهت مشاهده فهرست مقالات اينجا را كليك...

1393/08/17

علي متقيان دبير ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت اعلام كرد مهلت ثبت نام در سامانه تقدير از رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويي تا 25 آبان ماه تمديد شد. وي افزود افرادي كه تا پايان اين مهلت ...

1393/07/14

دبير ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت با اشاره به برگزاري ششمين كنگره در 13 آذر ماه جاري در دانشگاه شهيد بهشتي گفت : بخشي از كنگره به پايان نامه هاي دانشجويي ...

صفحه‌ها