اخبار

1393/02/22

دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس در سخنراني خود در كنگره پيشگامان پيشرفت: مادران را مولدان بيولوژيكي و مركز ثقل انتقال ايدئولوژي و فرهنگ دانست...

1393/02/22

دانشجوی دکتری آموزش و ارتقای سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم افتتاحيه پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت اظهار داشت: ارتقاي سلامت يك هدف اجتماعي و محور توسعه پايدار است و توسعه و پيشرفت در سايه نظام سلامت و انسانهاي سالم ...

1393/02/22

دومين دانشجويي كه در مراسم افتتاحيه پنجمين كنگره پيشگامان سخن گفت تاكيد كرد: ما بايد پيشرفت را به عنوان مسئوليت‌ اجتماعي جامعه علمي خود در نظر بگيريم.
خانم آناهیتا مهرپور دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی بالینی و زبان ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز و دارنده مدال طلای المپیاد ادبی کشور و...

1393/02/21

پنجمین کنگره پیشگامان پیشرفت با حضور حدود یک هزار نفر از جوانان و دانشجویان فعال در انجمن‌ها، ‌کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی، نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان و با حضور دکتر صادق واعظ‌ زاده، رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ..

1392/09/23

پیشرفت کشور با بازسازی و نوسازی هنجارهای اجتماعی میسر مي شود
آقاي دكتر صادق واعظ زاده رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت كه در جمع دانشجويان جوان سخن مي‌گفت؛ با بیان این که یکی از علل افزایش ناهنجاری ها در جامعه امروز ایران، ایستایی و سکون هنجارهای کهنه و ناکار آمدی است که منطبق با شرایط...

صفحه‌ها