سومين نشست حلقه فكري «دستيابی به علم و فناوری درون زا» برگزار شد

سومين نشست حلقه فكري جوانان با موضوع «دستيابی به علم و فناوری درون زا» در تاريخ یکشنبه 14/07/92 و با راهنمايي جناب آقاي دکتر غلامحسین رحیمی استاد محترم دانشگاه تربيت مدرس و جمعي از اعضاي اين حلقه فكري در محل سالن همايش هاي مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار گرديد.
در اين جلسه در ابتدا جناب آقاي دكتر رحيمي به تبيين ماهيت و تفاوت هاي علم سنتي، علم بومي و علم جهاني پرداختند. در ادامه ايشان ديدگاههاي موجود نسبت به علم بومي و جهاني را مطرح نمودند و از دانشجويان خواستند تا نظرات خود را دراين رابطه بيان كنند. سپس ايشان بررسي مباني نظري و فلسفي علوم مختلف را جهت رسيدن به علم بومي بسيار حائز اهميت دانستند و از شركت كنندگان خواستند تا هر كدام در رشته تخصصي خود به مطالعه مباني نظري و فلسفي آن علم بپردازند. اين جلسه از ساعت 17تا  19 با بحث و تبادل نظر شركت كنندگان ادامه داشت. جهت دريافت فايل صوتي اين جلسه و جلسات قبل مي توانيد به بخش «حلقه هاي فكري جوانان» در وبگاه كنگره پيشگامان پيشرفت (kpip.ir) مراجعه نماييد.
 

دیدگاه جدیدی بگذارید