مشاهده آنلاین جلسات حلقه‌های فکری

عنوان حلقه فکری زمان برگزاری جلسه پیوند دسترسی
مسئله یابی پیشرفت *** http://vcf.olgou.ir/problems
دستیابی به علم و فناوری درون زا *** http://vcf.olgou.ir/science
نوآوری، کارآفرینی و اشتغال جوانان سه شنبه 28 آبان ماه 1392 ساعت 17 http://vcf.olgou.ir/occupation
سبک زندگی و هویت اسلامی ایرانی *** http://vcf.olgou.ir/civilization