تاريخ هاي مهم ششمين كنگره

1

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار

25 آبان ‌ماه 1393

2

اعلام نتايج داوري در هر بخش (از طريق وبگاه كنگره)

6 آذر ‌ماه 1393

3

زمان برگزاري کنگره

13 آذر 1393