تاريخ هاي مهم هشتمين كنگره

1

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار

5 آبان‌ماه 1394

2

اعلام نتايج داوري در هر بخش (از طريق وبگاه كنگره)

20 آبان‌ماه 1394

3

زمان برگزاري کنگره

28 آبان‌ماه 1394