حمایت از مقالات پذیرفته شده در کنگره پیشگامان پیشرفت جهت چاپ در مجلات علمی

دبیرخانه کنگره پیشگامان پیشرفت به منظور حمایت از محققین و پژوهشگران جوان و علاقه‌مند به مباحث پیشرفت در نظر دارد از مقالاتی که جهت ارائه در کنگره پیشگامان پیشرفت پذیرفته می‌شوند، برای چاپ در مجلات علمی مورد تایید وزرات علوم، تحقیقات و فناوری طبق ضوابط زیر حمایت نماید.

 

ضوابط حمایت دبیرخانه کنگره پیشگامان پیشرفت:

1. ثبت نام و ارسال مقالات علمی به کنگره های پیشگامان پیشرفت.

2. انتخاب مقالات پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی و پوستر.

3. پیگیری و ارسال متن کامل مقاله علمی پذیرفته شده در کنگره توسط نویسنده به مجلات علمی مورد تایید وزارت علوم (جهت مشاهده فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم، اینجا را کلیک نمایید).

4. دریافت فرم چاپ مقاله از طرف مجله.

5. ارائه یک نسخه چاپی در کنار نسخه الکترونیکی مجله به دبیرخانه کنگره پیشگامان پیشرفت

6.  پرداخت هزینه چاپ مقالات علمی توسط دبیرخانه کنگره پیشگامان پیشرفت

تبصره 1: در زیرنویس یا بخش تقدیر و تشکر هر مقاله علمی، قید این جمله ضروری و حمایت مرکز منوط به ذکر آن است: «این مقاله در  کنگره پیشگامان پیشرفت که توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، ارائه شده است».

تبصره 2: حداکثر زمان تخصیص داده شده از طرف دبیرخانه کنگره پیشگامان پیشرفت به نویسنده برای طی مراحل چاپ مقاله در مجلات علمی- پژوهشی حدود 18 ماه و برای مجلات علمی- ترویجی حدود 12 ماه است. این زمان‌بندی از تاریخ برگزاری کنگره محسوب می‌شود.

تبصره 3: برای «مجلات علمی- پژوهشی و مجلات علمی- ترویجی» که از نویسنده هزینه داوری و چاپ مقاله دریافت می‌دارند «به ترتیب تا سقف 5 میلیون ریال و 3 میلیون ریال» توسط دبیرخانه کنگره پرداخت می‌شود.